MARCH 2012

Het is al 'n paar maanden stil rond M*E*S. In november 2011 speelden we onze laatste show, en eind januari startten we met de voorbereidingen van ons nieuwe album, de opvolger van 'Wild As Angels'. We hebben dus geenszins stil gezeten, al hebben we in tussentijd nog een kleine verandering aan onze line-up doorgevoerd. Brecht, die ons een jaar lang van fijne baslijntjes voorzag, meerde af als bemanningslid van ons piratenschip. Graag willen we Brecht hierbij bedanken & veel suxxes toewensen!

Gelukkig kwamen we net in die aanmeerperiode iemand tegen die ook vorig jaar even in de running was om bassist bij ons fijn(zinnig) orkestje te worden. Helaas verhinderde tijdsgebrek dat toen, maar nu kunnen we toch met veel tromgeroffel, confetti en slingers onze nieuwste aanwinst Maarten voorstellen. Met deze gemotiveerde kickass bassplayer aan boord, zetten we de voorbereidingen voor ons derde full-album verder.
Binnenkort maken we onze eerste showtjes voor 2012 bekend, met uiteraard de eerste show waar we onze nieuwe aanwinst officieel opnemen in de M*E*S-family en -hopelijk- ook al 'n voorproefje van het nieuwe album kunnen laten horen.

Cheers,

Bjorn, Qrizz, Jonez, Brahim, Maarten aka M*E*S


Loooooong time since you heard anything about the M*E*S-punx, right?
It's been a few months since we've played our last show (November 2011). At the end of January, we started writing new stuff for our next album, the successor of 'Wild As Angels'. In the meantime, a small change in our line-up had to be realized. Brecht, who provided us with some damn fine basslines since February 2011, moored off from our 'lil pirate ship. We hereby would like to thank Brecht for everything & wish him all the best!

Lucky for us, Maarten stepped forward as our new bassplayer. We're both proud and excited to have this motivated, kickass bassplayer aboard.
Soon we'll announce our first shows of 2012, including the first show with Maarten on bass, and hopefully some new songs of the upcoming album.

Cheers,

Bjorn, Qrizz, Jonez, Brahim, Maarten aka M*E*S